Mijn naam is Wendy Born - van den Brink, ik ben getrouwd met Bram en samen hebben wij vier volwassen kinderen die sinds eind 2020 allemaal het huis uit zijn. Inmiddels zijn we ook de trotse opa en oma van twee kleinzonen en een kleindochter.

In het dagelijks leven heb ik vele bezigheden. Meer hierover is te lezen onder het menu over mij maar ook onder de andere menu's is een kleine impressie te vinden met diverse links. Onder het menu nieuws zullen regelmatig updates te vinden zijn over wat mij op dit moment bezighoudt.

Want uit Hem en door Hem en tot Hem zijn alle dingen:
Hem zij de heerlijkheid tot in eeuwigheid! Amen.
Romeinen 11:36

Bovenstaand Bijbelvers is belangrijk in mijn leven. Het is mijn verlangen om elke dag steeds meer te groeien in mijn geloof in Jezus Christus en om meer en meer een vrouw naar Gods hart te worden. Het is mijn doel in het leven ernaar te jagen de vrouw te zijn die God wil dat ik ben zodat ik in alles wat ik doe Hem mag grootmaken en verheerlijken.


Misschien vandaag?

De wolken symboliseren voor mij de prachtige verzen uit: 1 Thessalonicenzen 4:15-18 (HSV)

'Want dit zeggen wij u met een woord van de Heere, dat wij die levend zullen overblijven tot de komst van de Heere, de ontslapenen beslist niet zullen voorgaan. Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan. Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn. Zo dan, troost elkaar met deze woorden.'

Ik hoop dat deze woorden ook voor jou een bemoediging mogen zijn en dat je, net als ik, uitkijkt naar het moment dat we onze Heer en Heiland zullen ontmoeten.

Maranatha!