Christelijke Webloggers

christelijkewebloggers.blogspot.nl
In het najaar van 2012 is er bij een groep christelijke bloggers die elkaar ontmoetten in een (besloten) groep op Facebook het verlangen ontstaan om elkaar te bemoedigen en te helpen maar ook om de eenheid tussen webloggers te bevorderen. Dit kan natuurlijk op verschillende manieren en een ervan is het hiervoor bestemde weblog www.christelijkewebloggers.blogspot.nl
Graag wil ik, als één van de beheerders van dit weblog, hen die talent hebben om te schrijven, aanmoedigen dat te gebruiken en te ontwikkelen en hun blogberichten te publiceren op hun eigen weblog maar ook in de daarvoor bestemde sociale media. Ook vind ik het naast het bemoedigen een uitdaging om de bloggers samen te brengen en ideeën uit te wisselen.

Het is ook een van de doelen van 'christelijke webloggers' om een zo compleet mogelijke lijst te maken van alle weblogs die door christenen worden opgestart. Christenen die een eigen weblog hebben - over welk onderwerp dan ook - nodig ik van harte uit om zich aan te melden bij ons weblog.
Bovenaan het genoemde weblog staat beschreven hoe dit in z'n werk gaat.