Want uit Hem en door Hem en tot Hem zijn alle dingen: 
Hem zij de heerlijkheid tot in eeuwigheid! 
Rom. 11:36

Bovenstaand Bijbelvers is een belangrijk vers in mijn leven. Het is mijn verlangen om elke dag steeds meer te groeien in mijn geloof in Jezus Christus en om meer en meer een vrouw naar Gods hart te worden. Het is mijn doel in het leven ernaar te jagen de vrouw te zijn die God wil dat ik ben zodat ik in alles wat ik doe Hem mag grootmaken en verheerlijken.