Misschien vandaag?

De wolken symboliseren voor mij de prachtige verzen uit:
1 Thessalonicenzen 4:15-18 (HSV)

'Want dit zeggen wij u met een woord van de Heere, dat wij die levend zullen overblijven tot de komst van de Heere, de ontslapenen beslist niet zullen voorgaan. Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan. Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn. Zo dan, troost elkaar met deze woorden.'Ik hoop dat deze woorden ook voor jou een bemoediging mogen zijn en dat je, net als ik, uitkijkt naar het moment dat we onze Heer en Heiland zullen ontmoeten.

Maranatha!